Trichoderma Affects Crop Growth and Soil Ecological Environment
Xin ZHAO, Yifei WANG, Jiajia WANG, Peiyao WANG, Guiduan WANG, Lixia ZHU, Lili LI
Journal of Agricultural Science and Technology . 2023, (11): 166 -172 .  DOI: 10.13304/j.nykjdb.2022.0456