Effects of Plant Growth Retarders on Lodging Resistance and Yield of Quinoa
Qiujing CHEN, Zhaodi YANG, Shiyu WANG, Fenggen GUO, Xiaoxue ZHAO, Fan CHEN, Yang FENG
Journal of Agricultural Science and Technology . 2023, (11): 42 -48 .  DOI: 10.13304/j.nykjdb.2022.0594