Analysis of Global Transgenic Oilseed Rape Patent Information and Technology Outlook
Mingdi CHEN, Xingru CHENG, Bo XU, Haiwen ZHANG, Wangtian WANG, Youhua WANG
Journal of Agricultural Science and Technology . 2023, (11): 8 -19 .  DOI: 10.13304/j.nykjdb.2023.0508