Development Status and Prospects of Rice Industry in Heilongjiang Province
Yingnan GU, Xin LIU, Jingyuan WANG, Xinyu DUAN, Ying HUANG, Qingjuan LIN, Yanxia LIU, Hongwen BI
Journal of Agricultural Science and Technology . 2023, (12): 17 -25 .  DOI: 10.13304/j.nykjdb.2022.1005