Global Genetically Modified Crop Industrialization Trends in 2022
Haohui LI, Caiyue LIU, Haiwen ZHANG, Xujing WANG, Qiaoling TANG, Youhua WANG
Journal of Agricultural Science and Technology . 2023, (12): 6 -16 .  DOI: 10.13304/j.nykjdb.2023.0756