Maize Root Image Segmentation Based on CP-DeepLabv3+
Yafeng ZHAO, Mengxue WANG, Deshuai WANG, Dongdong WANG, Yuan LI, Junfeng HU
Journal of Agricultural Science and Technology . 2024, (3): 110 -116 .  DOI: 10.13304/j.nykjdb.2022.0996