Effects of Different Water Stress Treatments on Core Germplasm Resources of Upland Cotton
Jiangbo LI, Wenju GAO, Xiaodong YUN, Jieyin ZHAO, Shiwei GENG, Chunbin HAN, Quanjia CHEN, Qin CHEN
Journal of Agricultural Science and Technology . 2024, (3): 26 -39 .  DOI: 10.13304/j.nykjdb.2022.0732